Aşgabadyň Dokma Toplumy

Sebet

HARYTLARYŇ JEMI: 0.00 TMT

Çaga düşekçe ýassygy bilen

Brend: ADT
Ýüpek görnüşi: Kreton
Jynsy: Çagalar
320.00 TMT

Çaga düşekçe ýassygy bilen ÖT-240

Ölçegleri: Düşekçe ⌀ 160, Ýassyk daşy 30x40, Ýassyk Eteks 30x40

ÜNS BERIŇ! Önümiň reňki we nagyşy suratdan biraz üýtgäp biler. Has giň maglumaty operatordan anyklamagyňyzy Sizden haýyş edýäris.

Reňk
Çaga düşekçe ýassygy bilen
Ölçegi
Kreton
Möçberi
Meňzeş Harytlar